Schade ExpertiseBolder Arizona

In opdracht van verzekeraar vindt schade opname plaats aan het casco en motorinstallaties. De schade wordt geïnventariseerd, de reparatiemethode en de betreffende kosten bepaald, waarna de reparatie indien nodig wordt begeleid. Bij opname van de schade wordt rekening gehouden met de omstandigheden waaronder deze is ontstaan. Overleg en mediation tussen de betrokken partijen is hierbij van groot belang.

SPO Inspecties

In opdracht van verzekeraars is het Schade Preventie Onderzoek in het leven geroepen. Aan boord van schepen wordt door ons een risico inventarisatie gemaakt. De verzekeringspremie wordt mede bepaald aan de hand van de uitslag van deze inventarisatie.

In-  en uithuur inspecties

Voor bepaalde huurperiodes kunnen wij in- en uithuur inspecties uitvoeren. Het doel van deze inspecties is om eventuele tussentijds ontstane schade vast te stellen en zodoende deze te kunnen verhalen. Dit vindt veelal bij verhuur van duwbakken plaats.

Arbitrage

Bij juridisch geschillen treden wij als onafhankelijk bemiddelaar of expert op. Arbitrage is tevens mogelijk bij geschillen met de verzekeraar, waarbij een onafhankelijk advies kan worden gegeven.
 

 Snijders Expertises B.V.
Willem Schippersweg 1
3334 GN ZWIJNDRECHT

M 0653 28 35 32